Mien Ruys

Buro Mien Ruys is een bekende naam en een begrip in de wereld van tuin- en landschapsarchitectuur. Ze was een van de pioniers van de moderne tuinarchitectuur, een icoon. 
Buro Mien Ruys heeft een traditie in het maken van concrete en pragmatische ontwerpen voor de buitenruimte gecombineerd met een grote deskundigheid op het gebied van beplantingen.

Biografie

Mien Ruys begon haar ontwerpcarrière op de afdeling tuinarchitectuur van Kwekerij Moerheim, het bedrijf van haar vader in Dedemsvaart. In 1943 verhuisde ze met het ontwerpbureau naar Amsterdam waar ze meer contact had met architecten en kunstenaars. In 1979 werd de afdeling tuinarchitectuur losgekoppeld van de kwekerij en gaat sindsdien verder als zelfstandige bv. Vanaf het prille begin staat het experimenteren met planten, materialen en vormgeving voorop. Om ervaring op te doen met de planten die op de kwekerij werden gekweekt, experimenteerde Mien Ruys in de boomgaard en groentetuin van haar ouders met planten voor zon en schaduw. Die eerste twee tuinen bestaan nog steeds: de verwilderingstuin en de oude proeftuin met de grote border. In de loop der jaren volgden nieuwe proeven. Een bekend experiment uit de jaren ’60 is de proef met het toepassen van spoorbielzen, wat leidde tot een trend in gebruik van spoorbielzen in de Nederlandse tuin. Dit leverde haar de naam ‘Bielzen Mien’ op. Ook het gebruik van de uitgewassen grindtegel (griontegel) is een idee van Mien Ruys. De ervaringen waren in eerste instantie belangrijk voor haar tuinarchitectenbureau en speelden een grote rol in haar werk. Mien Ruys overleed in 1999 op 94- jarige leeftijd in Dedemsvaart.

Geschiedenis

In 1943 begon Mien Ruys met haar ontwerpbureau in Amsterdam. Het bureau werd in 1982 overgenomen door Hans Veldhoen. In die tijd werkte Mien Ruys nog steeds mee aan tuinontwerpen en beplantingsplannen. 
Vanaf 1985 is Anet Scholma het bureau gaan versterken. In 20XX is het Buro Mien Ruys onder haar leiding verder gegaan. Anet heeft de fijne kneepjes van het vak één op één mogen leren van Mien Ruys zelf, de beste leerschool! Met zorg toewijding heeft zij al haar kennis en kunde voortgezet in het huidige Buro Mien Ruys. Onze ontwerpers hebben van Anet niet alleen de fijne kneepjes van het ontwerpvak geleerd, zij heeft ook het gedachtegoed van Mien Ruys aan hen overgedragen. Een eer! Deze passie, het ambachtelijke karakter en de zienswijze van Mien Ruys zien wij als een kostbaar erfgoed.

Zoeken naar de heldere lijn
Het credo van Mien Ruys: ‘zoeken naar de heldere lijn’ en toepassing van een beproefd beplantingssortiment is binnen ons bureau springlevend. Het contrast tussen de heldere lijnen van de plattegrond en de vaak overvloedige, kleurrijke en vormrijke beplanting vormt de spil in het werk van Buro Mien Ruys. Ook de traditie van vernieuwing zetten wij voort en komt tot uiting in proeven met onder andere nieuw assortiment, groentekweek op het dak, toepassing van milieuvriendelijk Plato-hout en andere experimenten. 

Sociaal

De maatschappelijke idealen van Mien Ruys kwamen al vroeg tijdens haar carrière in de jaren ’30 tot uiting in haar ontwerpen voor gemeenschappelijke tuinen bij sociale woningbouwcomplexen. Ook de minder welvarende stedelingen, voor wie een privétuin een onbereikbaar ideaal was, kregen via haar gemeenschappelijke tuin- en parkontwerpen toegang tot een groene, gezonde, veilige en mooie buitenruimte. Daarnaast functioneerden deze plekken ook als belangrijke ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Het streven om kwalitatief hoogwaardige buitenruimte voor iedereen toegankelijk te maken, is nog steeds een belangrijke drijfveer van Buro Mien Ruys.

Landschappelijke vernieuwing
In 1946 was Mien Ruys verantwoordelijk voor de herbeplanting van wegen, dijken en buitenplaatsen op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland, een plan voor enerzijds herstel maar ook vernieuwing. Ook heeft ze een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de totale groencompositie van het naoorlogse dorp Nagele in 1956.

Tuinen van
Mien Ruys

De Tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart zijn proeftuinen en omvatten het levenswerk van Mien Ruys. Dit is de plek waar zij experimenten uitvoerde op het gebied van ontwerp, beplanting en materialen. De eerste twee tuinen bestaan nog steeds: de verwilderingstuin en de oude proeftuin met de grote border. 

Stichting

In 1976 werd de Stichting Tuinen Mien Ruys opgericht die de tuinen beheert en openstelt voor bezoekers. Daarnaast ontwikkelt de Tuinen Mien Ruys zich tot een kenniscentrum over Mien Ruys, haar leven, werk en betekenis anno nu. De Tuinen van Mien Ruys omvat een overzicht van tuinarchitectuur vanaf 1924 tot nu. Dertig inspirerende tuinen met experimenten op het gebied van ontwerp, beplanting en materialen. 

De Tuinen van Mien Ruys bestaan 100 jaar!

In 2024 is het een eeuw geleden dat Mien Ruys haar eerste proeftuin begon. Een bijzonder jubileum en mooi moment om stil te staan bij haar erfgoed