Begraafplaats Doorn

Begraafplaats Doorn
Ontwerp begraafplaats Doorn

Nieuwe Algemene Begraafplaats

In de jaren ’50 werd voor de Nieuwe Algemene Begraafplaats een grensverleggend plan gemaakt door landschapsarchitect Wim Boer. Hij maakte rechthoekige, in het bos uitgehakte ruimtes. Hij vertaalde zo de functionalistische idealen van het “Nieuwe Bouwen”. De inrichting van de graven was en is strak geregisseerd, met uniforme grafstenen en zonder eigen grafbeplanting.

Boskarakter blijft behouden

Toen de begraafplaats uitgebreid moest worden wilde de gemeente meer vrijheid bieden bij de inrichting van de nieuwe graven. In het plan van Buro Mien Ruys werd een aantal strakke open grasruimtes toegevoegd die structuur geven aan het bosgebied. In het bos zijn langs gebogen paden groepsgewijs nieuwe graven gesitueerd, tussen eiken, dennen en groepen Rhodo’s. Daar mag naar eigen inzicht het graf worden ingericht. Aanwezige bomen zijn zorgvuldig gespaard, zodat het boskarakter behouden blijft.

Gerelateerde projecten

Stationsplein Zaandam

Stadstuinen in aanleg

Schetsontwerp Leeghwaterpark