Bouwfonds Hoevelaken

Hoevelaken 3

Een strategisch natuurplan

Als Bouwfonds Hoevelaken eind jaren ’90 behoefte heeft aan uitbreiding van haar hoofdkantoor wordt in totaal zo’n 20 ha agrarisch gebied aangekocht. Slechts een deel van de grond is nodig voor de uitbreiding. Op advies van Buro Mien Ruys krijgt het overige deel de bestemming natuur. Daarmee wordt het groene karakter voor de lange termijn optimaal gegarandeerd. Dat is belangrijk om steun en medewerking van gemeente en provincie te krijgen voor de uitbreidingsplannen.

Bloemrijk grasland

De structuur van het oorspronkelijke slagenlandschap komt terug in het plan. Er zijn elzensingels, eikenlanen, bosstroken en een grote waterpartij toegevoegd. Het gebied is alleen langs de randen toegankelijk om de rust voor de natuurontwikkeling te garanderen. Er is een recreatieve route rondom gemaakt met lange zichtlijnen door het gebied. Zo kunnen wandelaars en fietsers wel van het gebied genieten. Het grondwaterpeil is verhoogd met behulp van stuwtjes en de bodem is verschraald. Hierdoor kan zich bloemrijk grasland ontwikkelen.

Gerelateerde projecten

Stationsplein Zaandam

Stadstuinen in aanleg

Schetsontwerp Leeghwaterpark