Nagele

Nagele 4

Naoorlogse stedenbouw

Nagele is een icoon van naoorlogse stedenbouw. Het dorp in de Nooroostpolder is gebouwd in de jaren vijftig. Het is een van de weinige plekken waar vooruitstrevende stedenbouwkundigen, architecten en tuinarchitecten zoals Cornelis van Eesteren, Aldo van Eyck, Gerrit Rietveld en Mien Ruys op grotere schaal hun ideeën konden verwezenlijken.

Voor Nagele heeft Buro Mien Ruys een groenstructuurplan opgesteld  wat in de komende tien jaar moet bijdragen aan de verbetering van het groen in Nagele. De historische waardestelling, uitgebreide analyse van de beplantingsplannen van Mien Ruys en Wim Boer en een inventarisatie van de huidige situatie vormden de basis van het groenstructuurplan.

Aansluitend aan het groenstructuurplan is er een uitvoeringsplan voor de komende 10 jaar gemaakt waarin per jaar de ingrepen en de bijbehorende uitvoeringskosten worden beschreven. Zo is per jaar helder wat er gedaan moet worden en welke investeringen vereist zijn. In de loop van 10 jaar wordt zo bovendien de vereiste 10% bezuiniging gevonden op de totale onderhoudskosten.

Gerelateerde projecten

Stationsplein Zaandam

Stadstuinen in aanleg

Schetsontwerp Leeghwaterpark