Spaar en Hout

Spaar en Hout

Wonen op een historische buitenplaats

Spaar en Hout is een verzorgingshuis op een bijzondere locatie in Haarlem, tussen de Haarlemmerhout en het Spaarne. Het park is voortgekomen uit een 17e eeuwse buitenplaats. In 1930 is het heringericht door landschapsarchitect Springer. Er staan oude bomen en een 18e eeuws theehuis. Huis en park zijn Rijksmonument.

Er was behoefte aan extra parkeerplaatsen, bouwactiviteiten had schade toegebracht aan het terrein, het park was slecht onderhouden en er ontbrak visie op het onderhoud en inzicht in de kosten.

Buro Mien Ruys heeft een visie voor het totale park opgesteld. Deze visie is de basis geweest voor een stapsgewijze renovatie van het park. Daarnaast is door ons een onderhoudsplan gemaakt dat de eigenaar meer grip geeft op het beheer tegen lagere kosten. Een historische waardestelling en een aanvraag van de BRIM subsidie maakte onderdeel uit van de opdracht.

Gerelateerde projecten

Schetsontwerp Leeghwaterpark

Nagele

Groot Vennep