Van Nispenpark in Hillegom

IMG_4573

Jaarrond aantrekkelijke beplanting

Dit project is in samenwerking met OKRA-landschapsarchitecten uit Utrecht gerealiseerd. Binnen het masterplan lag een terreindeel rond de kerk waar een bloementuin aangelegd moest worden. Het idee was dit uit te voeren met stroken bloeiende planten als knipoog naar de bollenvelden die in vroeger jaren doorliepen tot aan de kerk. De richting van het banenpatroon is daarop gebaseerd. De maatvoering van de banen is identiek aan de maat van een bollenrand en de banen zijn strak gescheiden door een smalle tegelrand. In tegenstelling tot de bollenvelden, met uitbundige bloei gedurende een korte periode, was hier de wens een jaarrond aantrekkelijke beplanting te realiseren. Dat betekent dat er concessies gedaan moeten worden aan de uitbundigheid in kleur.

Door te kiezen voor soorten die lang bloeien en bijzonder blad hebben is gepoogd maximale variatie en kleur te realiseren. Als uitgangspunt werd gekozen voor 1 plantensoort per baan met wisselende overgangen naar een andere soort, overeenkomstige bollenvelden. Vaste planten zijn gecombineerd met lage compacte heesters en lage compacte heesters en lage geschoren ligusterhagen, zodat er ook in de winter kleur en structuur is in de beplanting. Een aantal grote aanwezige bomen is gehandhaafd. Ten behoeve van deze bomen is, waar nodig, het patroon van banen aangepast.

Gerelateerde projecten

Stationsplein Zaandam

Stadstuinen in aanleg

Schetsontwerp Leeghwaterpark