Buro Mien Ruys

Bij Buro Mien Ruys bieden we verschillende diensten aan in de landschapsarchitectuur zoals particuliere tuinen, grote zorginstellingen, kleine dakterrassen, parken, woonwijken, bedrijventerreinen, zowel in nieuwbouwsituaties als bij renovatie van groen erfgoed.

Burofilosofie

De kracht van ons buro is dat we binnen een compact team veel expertise in huis hebben. Door de hechte samenwerking tussen landschapsarchitecten en technisch projectleiders kunnen wij concrete ontwerpen, beplantingsplannen, werktekeningen en bestekken maken, en aansluitend de uitvoering begeleiden. Wij zijn in staat binnen een taakstellend budget en een strakke planning te werken. Voor bestaande terreinen kunnen wij voor u de kosten van het huidige onderhoud tegen het licht houden, en creatieve oplossingen bedenken om voor het zelfde onderhoudsbudget meer kwaliteit te genereren. Zo kunnen wij voor elke situatie, voor elke vraag een passende oplossing bieden.

Ontwerp

Ontwerpen begint bij zoeken naar de goede vorm, het vorm geven aan ruimte; dat zien wij als de kern van ons werk. Want een goed ontwerp is tijdloos. Een terreinplan dat in harmonie is met omgeving en gebouw, goed van maat en verhoudingen, waar alle functies een logische plek hebben gekregen, is niet aan mode onderhevig. Ontwerpen is “kijken en zien”. Wat wel continu verandert zijn de materialen, de ‘stoffering’. Ontwikkelingen in bestratingsmaterialen en beplantingassortiment volgen we op de voet want actuele kennis van materialen en beplanting is vereist voor het maken van een goed ontwerp.

Beplantingen

Een goed beplantingsplan versterkt het ontwerp. Het maken van beplantingsplannen vergt echter veel assortimentskennis over de eisen die planten stellen aan vocht, grondsoort, licht en hoe ze zich ontwikkelen. Het gaat niet alleen om creativiteit in het maken van mooie combinaties, het gaat ook over kennis hoe deze beplanting te onderhouden. Het toepassen van de goede plant op de juiste plek maakt een ontwerp tot een succes. Ons bureau heeft daar veel ervaring in en wij investeren in het op peil houden van onze plantenkennis. Speciaal voor openbaar gebied hebben we samen met De Enk groen & golf, Boot en Co en Lageschaar vaste planten een nieuw onderhoudsarm, jaarrond kleurrijk beplantingsconcept ontwikkeld, Zorgeloos Groen.

Techniek en uitvoeringsbegeleiding

Onze technisch projectleiders vertalen een ontwerp naar werktekeningen, met bijbehorend bestek. Zij kunnen de uitvoeringskosten ramen om aan te tonen dat uitvoering binnen een taakstellend budget mogelijk is. Ook kunnen zij de aanbesteding regelen en de uitvoering begeleiden. Omdat wij binnen ons bureau nauw samenwerken houden de landschapsarchitecten een vinger aan de pols tijdens het gehele uitvoeringstraject. Wij committeren ons aan een vastgestelde planning en ontzorgen zo het hele traject.

Onderhoud en beheer

Het resultaat van een ontwerp valt of staat bij het goede onderhoud. Ook daarin kunnen wij adviseren. Wij kunnen het gewenste onderhoud omschrijven in een handzaam bestek met heldere tekeningen. Ook voor bestaande terreinen kunt u onze expertise inschakelen. Wij kunnen kritisch met u meekijken naar de huidige wijze waarop het onderhoud uitgevoerd wordt. De onderhoudskosten zijn immers vaste lasten die ieder jaar terugkomen. Wij kunnen met een snelle scan vaststellen of de prijs die betaald wordt in verhouding is met de geleverde kwaliteit. We kunnen omvormingsvoorstellen doen in de beplanting die zowel een kwaliteitsverbetering als een besparing op de onderhoudskosten op kunnen leveren.

Werkterreinen

Wij werken aan projecten door het gehele land, variërend van nieuwbouwprojecten tot renovatieprojecten. Onze projecten variëren van kleinschalige dakterrassen, van particuliere tuinen tot grote zorginstellingen, van parken tot bedrijventerreinen, van begraafplaatsen tot natuurontwikkeling. Ons bureau werkt in projecten regelmatig samen met architecten, stedenbouwkundigen en kunstenaars. Het bureau wordt vaak gevraagd om bij complexe multidisciplinaire ontwerpopgaven deel te nemen in het planteam.

Maatwerk

Elk project is anders, soms beginnen we met een schets, en begeleiden we een proces tot en met de oplevering. Maar soms is het traject juist andersom, en beginnen we met een kritische blik op het beheer, en vertrekken we vanuit een andere gedachte. Soms is het juist wenselijk om ons in te schakelen voor een of meerdere onderdelen in het proces. Dat doen we als een hecht team in nauwe samenspraak met de opdrachtgever want het geven van een goed advies is altijd maatwerk. Op al onze werkzaamheden zijn de regels van de DNR (de nieuwe regeling) van toepassing. Onze uurtarieven variëren van € 70,- tot € 97,- per uur excl. BTW en onkosten, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.

Geschiedenis

Mien Ruys startte haar ontwerpcarrière op de afdeling tuinarchitectuur van kwekerij Moerheim, het bedrijf van haar vader in Dedemsvaart. In 1943 verhuisde ze met het ontwerpbureau naar Amsterdam. Hier had ze meer contact met architecten en kunstenaars. In 1979 werd de afdeling tuinarchitectuur losgekoppeld van de kwekerij en gaat sindsdien verder als zelfstandige bv.

Projecten

Stationsplein Zaandam

Stadstuinen in aanleg

Schetsontwerp Leeghwaterpark

Nagele

Groot Vennep

Provinciehuis Zwolle